پورتال اینترنتی بیمه تعاون
با بیمه تعاون آرامش را انتخاب کنید.
   
 

      • پنـج چیز است اگر در انسـان نباشد، بهـره زیادی در او نخـواهد بود: 1ـ عقل 2 ـ دین 3 ـ ادب 4 ـ حیا 5 ـ خوش ‏اخلاقی.
      پنـج چیز است اگر در انسـان نباشد، بهـره زیادی در او نخـواهد بود: 1)عقل 2)دین 3)ادب 4)حیا 5)خوش ‏اخلاقی. (حیاه الامام الحسین علیه ‏السلام: ج 1، ص 181)
      امام حسین علیه السلام
آدرس بیمه تعاون بر روی نقشه گوگل